Την 1η Νοεμβρίου 2019 ιδρύθηκε στη Νυρεμβέργη πρωτίστως από την Ελένη Κασφίκη και τον Διαμαντή Γκίκα μία νέα ομάδα, με στόχο να διεκδικήσει μία θέση στα κοινά και ειδικότερα στην ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης.

Στην πρώτη και ιδρυτική συνεδρίαση συμμετείχαν έντεκα άτομα, εκ των οποίων οι δέκα προσχώρησαν άμεσα στην νεοσυσταθείσα ομάδα. Το επόμενο διάστημα προστέθηκαν τέσσερα ακόμη μέλη, δημιουργώντας την τελική λίστα των συνολικά 14 υποψηφίων. Ενόψει των εκλογών του Ιανουαρίου 2020 της ΕΚΝ, συμπλήρωσαν και παρέδωσαν μέσα από έντονη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ την αίτηση στην ΠΕΔ ως μέλη της κοινότητας με δικαίωμα ψήψου 393 φίλοι μας.

Βασικός στόχος της παρθενικής καθόδου στις εκλογές είναι η ΕΝΩΣΗ όλων των Ελλήνων της περιοχής μας, πέρα και πάνω από κόμματα.  Ο ενωτικός και υπερκομματικός μας χαρακτήρας πλέον αποτελεί και βασικό μέρος του Καταστατικού μας.

Μέσα από ζυμώσεις και συζητήσεις πολλών ωρών η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αποτελεί απαραίτητο «συστατικό»: η εξωστρέφεια προς τους γερμανικούς φορείς και υπηρεσίες, η αναβάθμιση των οργανωτικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της ΕΚΝ, η χρησιμοποίηση όλων των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και πολλές ιδέες που μέσα από τη σύνθεση υλοποιούνται, είναι εχέγγυα συμμετοχής και εν τέλει και επιτυχίας.

Η Συντονιστική Ομάδα της ΠΕΔ Νυρεμβέργης