• Η ΠΕΔ έχει τους εξής σκοπούς:
  1. Συμμετοχή στις εκλογές της ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης.
  2. Ενότητα του Ελληνισμού της Νυρεμβέργης.
  3. Πρωτοβουλίες με κοινωνική υποστήριξη.
  4. Κινητήρια δύναμη της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης.
  5. Η ΠΕΔ είναι ανεξάρτητη από κομματικές οργανώσεις.
  6. Η ΠΕΔ είναι αφιλοκερδής και δεν επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς.
  7. Η περιουσία της ΠΕΔ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
  8. Τα μέλη της ΠΕΔ δεν αποκομίζουν καμιά αμοιβή από τα οικονομικά της ΠΕΔ.