Πρόεδρος – Βαβρίτσας Γεώργιος

Υπ. Δη. Σχέσεων – Πανίδης Γεώργιος

Συντονιστής – Γκίκας Διαμαντής

Μέλος – Κρέστας Χρίστος

Υπ. Εκλογικού Σχεδιασμού – Στεργιανούδης Θέμης

Αναπληρωματικό μέλος – Καντζούρα Κική

Αναπληρωματικό μέλος – Βλάχου Όλγα